เที่ยวดินแดนแห่งอารยธรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปกับจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยมีแม่น้ำที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสุโขทัย คือ แม่น้ำยม ที่ไหลผ่านจากเหนือสู่ใต้ อีกทั้งยังมีห้วยแม่หมอก ห้วยแม่ลำพัน ห้วยท่าแพ ที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ประวัติศาสตร์ไม่แพ้กับจังหวัดอยุธยาเลย เพราะว่าที่นี้มีโบราณสถานมากมายและยังเป็นจุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น กำเนิดประเพณีลอยกระทง ลายสือไทยหรือวรรณคดีเล่มแรกของไทย ซึ่งได้กำเนิดที่ ตำบลบางขลัง จังหวัดสุโขทัยนั่นเอง

การเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยนี้ ถือได้ว่าเป็นการเที่ยวเปิดกรุประวัติศาสตร์ของไทย เพราะมีโบราณสถานมากมายที่เป็นต้นกำเนิดของโบราณวัตถุ เครื่องสังคโลกต่าง ๆ ปัจจุบันจึงทำให้จังหวัดสุโขทัยมีโบราณสถานมากมายที่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เข้าไปศึกษาถึงอารยธรรมโบราณต่าง ๆ ที่ยังหลงเหลือจากอดีต จังหวัดสุโขทัยจึงมีที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์อยู่มากมาย แต่ได้ทำการคัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในโบราณสถานและความเป็นมาต่าง ๆ

                จังหวัดสุโขทัยมีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่เป็นแห่งรวมโบราณสถานประมาณ 70 แห่ง องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานสุโขทัยเป็นแหล่งมรดกโลก ร่วมกับอุทยานกำแพงเพชรและศรีสัชนาลัย ภายใต้ชื่อว่า “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” ภายในอุทยานจะครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานไว้มากมาย ทั้งวัดวาอาราม ร่องรอยของพระราชวัง วัดที่ใหญ่ที่สุดคือ วัดมหาธาตุ ซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่มีพระเจดีย์รวมถึง 200 องค์ เจดีย์ทรงปราสาทได้รับอิทธิพลมาจากล้านนา ซึ่งเจดีย์พระประธานนั้นเป็นทรงดอกบัวตูมซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยอย่างแท้จริง

นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดสุโขทัยจะต้องไม่พลาดที่จะเดินทางมาที่วัดมหาธาตุเพื่อเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ ในด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมหาธาตุมีวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีความงดงามไม่แพ้กันคือ วัดสระศรี จุดเด่นของวัดนี้คือ ตั้งอยู่กลางสระน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชื่อว่า ตระพังตระกวน มีเจดีย์ทรงระฆังกลมหรือที่เรียกว่าเจดีย์ทรงลังกา ถัดขึ้นมาทางทิศเหนือของ ตระพังตระกวน ในรัชกาลที่ ๕ เรียกว่า ศาลเทพารักษ์ใหญ่ หรือศาลตาผ้าแดง ซึ่งเป็นแบบปราสาทขอม ก่อด้วยศิลาแลงทั้งองค์ เมื่อครั้งที่กรมศิลปะได้ทำการบูรณะได้ขุดพบส่วนประติมากรรมเทวรูปและเทวสตรีทรงใส่เครื่องประดับอย่างสวยงาม และยังมีเตาเผาเครื่องสังคโลกซึ่งเป็นการทำถ้วยชามเคลือบสีต่าง ๆ เตาเผาแบบสุโขทัยส่วนใหญ่ก่อจากอิฐดิบ ซึ่งจะมีเตาเผาอยู่สองแบบคือ แบบเตากลม กับแบบรูปหลังเต่านั่นเอง นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโบราณสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของไทยซึ่งจริง ๆ แล้วนั้นจังหวัดสุโขทัยมีที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมาก และเป็นสถานที่ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรได้มาเยี่ยมชมโบราณสถานที่เป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่โบราณกาลของไทยเรานั่นเอง

                สุโขทัยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ยังคงดูแลรักษาโบราณสถานภายในจังหวัดไว้อย่างดี จึงทำให้จังหวัดสุโขทัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของศิลปะและวัฒนธรรมที่สมบูรณ์และมีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงทำให้เป็นโบราณสถานที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจในเรื่องของศิลปะโบราณ และเป็นการส่งเสริมให้คนยุคใหม่หันมาสนใจให้ความสำคัญกับโบราณสถานมากขึ้นเพื่อรักษาให้คงอยู่คู่บ้านเมืองสืบต่อไป