เป้าหมายของการเดินทางในแต่ละครั้งคืออะไร?

ในการท่องเที่ยวยุคปัจจุบัน มีระบบการขนส่งสาธารณะที่มีความสะดวกสบายมากกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก และด้วยตัวเลือกการเดินทางที่มากขึ้นนี้ การเดินทางในแต่ละครั้ง ก็ย่อมจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน ทำให้ผู้คนไม่ให้ความนิยมในการที่จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวกันมากนัก รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวแตกต่างไปจากเดิม และที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนคือ ผู้คนจะนิยมการออกไปท่องเที่ยวแค่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจกันมากขึ้น ซึ่งจะมากกว่าการออกไปท่องเที่ยวในสถานที่ไกล ๆ เหมือนในอดีต

โดยกลุ่มที่ดูจะให้ความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือ กลุ่มของวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนวัยทำงาน หรือพนักงานออฟฟิศ ที่นิยมจะท่องเที่ยวในวันหยุดเพื่อผ่อนคลายความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการทำงาน กลุ่มคนเหล่านี้จะชอบการท่องเที่ยวแบบส่วนตัวคือ จะมีการเดินทางไปด้วยตนเอง ศึกษาเส้นทางเอง จัดกิจกรรม หาแหล่งท่องเที่ยว จัดตารางเวลาเที่ยวด้วยตนเอง เป็นต้น

แต่ยังมีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีความนิยมที่จะท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนเช่นเดียวกัน นั่นคือ กลุ่มวัยเกษียณอายุ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีเป้าหมายในการเดินทางที่คล้ายกับกลุ่มอื่น ๆ แต่กิจกรรมหรือรูปแบบการเดินทางต่าง ๆ จะแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน และนี่ก็คือเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่า การใช้การท่องเที่ยวเพื่อเป็นการพักผ่อนและผ่อนคลาย ได้รับความนิยมจากคนในยุคนี้เป็นอย่างมาก

โดยการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวออกเป็นแต่ละช่วงวัยนั้น จะทำให้มีการแบ่งแยกรูปแบบการท่องเที่ยว สถานที่ กิจกรรมต่าง ๆ ออกไปอย่างเห็นได้ชัดเจน อาทิเช่น กลุ่มวัยรุ่น นักเรียนและนักศึกษา จะให้ความนิยมในสถานที่ท่องเที่ยวที่พบเห็นได้บนโลกโซเซียลมีเดียและที่เกิดจากการบอกต่อกันบนโลกออนไลน์ หรือที่เรียกกันว่า รีวิว โดยคนกลุ่มนี้จะให้ความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการรีวิวเป็นพิเศษ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คนกลุ่มนี้ก็จะมีข้อจำกัดในการจะออกไปท่องเที่ยวอยู่บ้าง อาทิเช่น งบประมาณที่จะใช้จ่ายในการเดินทาง, ความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่นั้น ๆ และ ระยะเวลาในการเดินทาง เป็นต้น

แต่หากพูดถึงข้อจำกัดเหล่านี้ในกลุ่มของวัยทำงานนั้น จะพบว่ามีแค่ข้อจำกัดสำคัญ ๆ ในเรื่องของเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมแก่การออกท่องเที่ยวเท่านั้น เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะมีเวลาว่างที่ค่อนข้างน้อย แต่ต้องการได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อมีวันหยุด ฉะนั้นจะพบว่าคนกลุ่มวัยนี้ มักจะนิยมเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ใกล้กับที่พัก หรือใช้เวลาไม่มากที่จะต้องเดินทางไป ส่วนใหญ่นิยมที่จะเดินทางไปโดยการใช้รถส่วนตัวในการท่องเที่ยว และตารางกิจกรรมจะไม่ค่อยเยอะโดยจะเน้นที่การใช้เวลาเพื่อการพักผ่อนเป็นสำคัญ

และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มวัยเกษียณ กลุ่มนี้จะเน้นเรื่องการพักผ่อน ความสงบ สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นสำคัญ ดังนั้นจากลักษณะและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากกัน จึงทำให้มีการแบ่งรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการผ่อนคลายออกเป็นกลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการจัดสรรในเรื่องของเวลา สถานที่ รูปแบบกิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก ของแต่ละกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวก็ยังถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้น รวมทั้งภาครัฐได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยการให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัดในประเทศ เพื่อเป็นการโฆษณาดึงดูดให้ผู้คนหันมาสนใจในการท่องเที่ยวกันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง และการท่องเที่ยวนั้นมีข้อดีอยู่ไม่น้อย ทั้งในด้านของการพักผ่อนหย่อนใจดังที่กล่าวมา ยังได้เป็นการใช้เวลาอยู่กับคนที่รัก และเป็นการช่วยชาติกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีทีเดียว